Kenya: Zingira Community Craft

Projektet är ett utbyte mellan professionella hantverkare/designers/konstnärer
i Kisumo och Göteborg.

Hantverkarna möts i Workshops för ett praktiskt utbyte av erfarenheter
och kunskap. Syftet är att gemensamt producera kunskap och skapa
arbetsrelationer och därmed stärka etableringen av ett hantsverks- och innovationscenter i Kisumo.

Utbytet drivs inom Mistra Urban Futures och i samarbete med
Zingira Community Craft.

Hantverksprojekt